klacht- en tuchtrecht

Klacht- en tuchtrecht

  • Bij een klacht over de behandeling wordt eerst getracht dit met elkaar te bespreken.¬†
  • Wanneer een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan deze worden gemeld bij de beroepsvereninging¬†VBAG.
  • Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Hier vind je de procedure:¬†WKKGZ