aanbod

Systemische opstellingen

Overal in de maatschappij vormen mensen met elkaar verbanden. Bijvoorbeeld binnen families, op school, op het werk of binnen een vereniging. Zo’n verband noemen we een systeem. Elk lid van een systeem heeft daarin een eigen plek. Tussen de deelnemers van het systeem speelt, veelal onbewust, de dynamiek een belangrijke rol. Het systeem is voortdurend op zoek naar balans. Het vraagt om erkenning, om balans in geven en nemen, om orde en het recht om erbij te horen.

 

Wanneer één van deze wetmatigheden er niet is binnen het systeem, ontstaat er onbalans en heeft dit invloed op zowel het individu als op de groep. In systemische termen kan dit leiden tot “verstrikkingen”. Wanneer er met behulp van een systeemconstellatie (opstelling) gekeken wordt naar het systeem, wordt de onbewuste dynamiek zichtbaar en dus naar bewustzijnsniveau getild. De vraaginbrenger van de opstelling krijgt hierdoor inzicht, waardoor er heling en verandering kan plaatsvinden.

In mijn praktijk kan ik jou een-op-een begeleiden in een opstelling door met behulp van poppetjes, of andere hulpmiddelen, jouw systeem in kaart te brengen. Vaak is dat in een systeem waarin jij vastloopt of waarin jij duidelijkheid wilt hebben. Dat kan gaan over je gezin van herkomst, je huidige gezin, je werksituatie of een thema dat je bezighoudt. We kijken samen naar de dynamiek in het systeem en maken patronen binnen het systeem bewust. Dit geeft inzicht in bepaalde patronen, waardoor het mogelijk is om dingen te veranderen.

 

Voor nog meer inzicht en doorleving van de onbewuste dynamiek in een familiesysteem verzorg ik ruimtelijke en dynamische familieopstellingen, een systeemconstellatie. De vraaginbrenger brengt een vraag in en met behulp van willekeurige deelnemers, representanten, die als plaatsvervangers fungeren, wordt de verborgen dynamiek in het systeem zichtbaar. Bij de opgestelde representanten openbaren zich dezelfde gevoelens en onderlinge verhoudingen als die van de oorspronkelijke leden van het systeem.

 

Deze levendige opstellingenmiddagen organiseer ik ongeveer één keer in de twee maanden op zaterdagmiddag in Ugchelen (nabij Apeldoorn). De opstellingen vinden plaats in de fijne yogaruimte van Marion Gerritsen.

Meer informatie over de locatie kun je vinden op www.yoga-ugchelen.nl.De eerstvolgende opstellingenmiddag is op zaterdag 11 mei van 13.00 uur tot ongeveer 18.00 uur. Er is nu nog plek voor één vraaginbrenger en vijf representanten.

 Je hoeft geen ervaring te hebben om deel te nemen aan een opstelling. Toch is het fijn als je bij opgave vermeldt of je ervaring hebt met een systeemconstellatie. Voor vraaginbrenger en/of representant kun je contact met mij opnemen.

 

 

 

Tarieven 

 

Vraaginbrenger €125,-
Representanten €35,-